The Tailoring & Pattern Making School of Stockholm interviewed our Master Tailor, Anders Weimann

Jag har ett mycket fritt sätt att se på skrädderiet, att det är under förändring, förr var det skrädderiet som formade konfektionsindustrin med teknik och hur saker skulle se ut.
— ANDERS WEIMANN